fredag 2. juni 2017

Illustrasjon til brosjyre for Oslo VO Nydalen

Tegningen min fikk pryde forsida til informasjonsbrosjyren for Oslo Voksenopplæring Nydalen.