torsdag 5. desember 2013

Storsalamander

Dette illustrasjonsprosjektet gjorde jeg i oktober/november. Jeg har tegnet salamandere som skal trykkes på t-skjorter for Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tegningen viser en hann og en hunn av storsalamander. 
Storsalamander (Triturus cristatus) er en truet art i Norge, blant annet på grunn av utsetting av fisk og gjenfylling av dammene de lever i. Les mer på om salamandere på sabima.no.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar