mandag 16. januar 2012

Forsideillustrasjoner

Forside til hovedfagsoppgaven Døden - en gjenganger. En undersøkelse av døden som antropomorf skikkelse fra senmiddelalder og frem til i dag (2006)

Forside til masteroppgaven The Sound of Suffering. Phonological Correspondences in the Book of Job (2010)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar